Hvordan skal jeg pakke tingene mine?

Pakking i esker, bokser og bagger

Du er selv ansvarlig for å pakke esker og tekstilbager ting slik de tåler transport og håndtering. Husk at esker har en maksimumvekt på 25 kg. Når du skal pakke inn disse, så er det lurt å tenke på følgende:

  • Pappesker er gode helt til et visst punkt, før de kan sprekke pga vekt. Ikke overfyll!
  • Sørg for at alt som er i esker ligger trygt, pakket inn om nødvending.
  • Tver, skjermer, elektronikk og lignende må pakkes inn i egnede esker, med isopor, bobleplast eller lignende. Bruk gjerne original-innpakning.
  • Alt som er skjørt må pakkes inn ekstra grundig, slik det ikke kan gå i stykker under bæring og transport.
  • Tekstilbager skal kun inneholde gjenstander som er er egnet til å være i en tekstilbag.

Husk å gi eskene et unikt navn før du tar bilder.

Det er ikke nødvendig å merke ting som ikke ligger i esker. Merkingen gir deg bedre oversikt i ditt Wanda-space og gjør det enklere for deg når du skal bestille en retur.


Pakking av gjenstander som ikke passer i esker, bokser og bagger

Ukurante gjenstander som ikke får plass i en eske, boks eller bag må også beskyttes slik at de tåler transport, håndtering og lagring. Små ting som lamper, sofaer og mindre møbler bør dekkes til med bobleplast eller annen innpakningsmateriell for å beskytte de. Det bør ikke henge noen løse deler eller tråder utenfor. Spesielt kanter og flater bør beskyttes noe ekstra med papp og/eller bobleplast. Alle store ting blir transportbeskyttet eller pakket inn av oss på stedet. Dette er inkludert i prisen for pakking.


Pakking av små ting

Pakk inn små ting slik at de tåler transport og håndtering. Husk at små ting har en maksimumvekt på 35 kg. Når du skal pakke inn disse, så er det lurt å tenke på følgende:

  • Beskytt flater med både papp og bobleplast.
  • Hjørnebeskyttere er også ofte smart å bruke!
  • Kan du demontere ben eller ting som stikker ut vil gjøre håndtering mye tryggere. Bruk gjerne en bag, eller eske til å legge løse deler oppi!
  • Sørg for at tingene er pakket på en slik måte at ting ikke faller av, henger løst eller lignende.
  • Alt som er skjørt må pakkes inn ekstra grundig, slik det ikke kan gå i stykker under bæring og transport.

Dersom du ønsker at vi pakker inn dine små ting, koster det 40,- per ting vi pakker inn.


Pakking av store ting

Når vi er hos deg så pakker vi inn eller transportsikrer store ting for deg slik de tåler transport og håndtering. Dette koster 150,- per ting vi pakker inn. Husk at store ting har en maksimumvekt på 70 kg.


Pakking av gjenstander av tekstil

Gjenstander som er av tekstil må være innpakkede. Dette kan enten pakkes inn av kunde eller Wanda mot ekstra kostnad (40,- per små ting og 150,- per store ting).Se også våre brukervillkår for mer informasjon.

Trenger du fortsatt hjelp? Kontakt oss Kontakt oss